ثبت نام دانش آموزش در پایه اول ابتدایی چه شرایطی دارد؟

43435443 - ثبت نام دانش آموزش در پایه اول ابتدایی چه شرایطی دارد؟

وزارت آموزش و پرورش حداقل و حداکثر سن کودکان را برای ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی مدارس اعلام کرد.

ثبت نام کلاس اولی‌ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ از نهم اردیبهشت سال جاری آغاز و سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از بهمن ماه سال گذشته شروع شده این در حالیست که ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه دوره ابتدایی در صورت عدم تغییر مدرسه، توسط مدیر همان مدرسه انجام می‌شود لذا والدین برای ثبت نام فرزندان میان‌پایه خود نیاز به مراجعه به مدرسه ندارند.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، حداقل دامنه سنی مورد قبول برای ثبت نام در پایه اول ابتدایی مدارس شهری و روستایی اول مهر ۱۳۹۶ و حداکثر دامنه سنی مورد قبول برای ثبت نام در این پایه در مدارس شهری اول مهر ۱۳۹۴ و در مدارس روستایی اول مهر ۱۳۹۲ است.

والدین می‌توانند از طریق سامانه my.medu.ir برای ثبت نام نوآموز خود اقدام کنند.

طبق اطلاعات ارائه‌شده در سامانه my.medu.ir در بخش پیش‌ثبت‌نام کلاس اول دبستان، شرایط سنی ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی بدین شرح است:

درج اطلاعات شناسنامه نوآموز، شناسنامه والدین و ثبت یک شماره تلفن همراه هم در این سامانه الزامی است.

با این حال اگر کودکی در دامنه‌ سنی مذکور نباشد، اولیا می‌توانند با مراجعه به دبستان مد نظر برای ثبت نام از مدیر مدرسه بخواهند تا اقدامات قانونی را برای ثبت نام فرزندشان از طریق کمیسیون خاص فراهم کند.

منبع : ایسنا

همچنین بررسی کنید ...

مدارس غیردولتی تهران با شهریه‌های عجیب و غریب

فصل ثبت‌نام مدارس از راه رسیده و مدارس غیردولتی از چندی پیش پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان را …