دوشنبه 27 فروردین 1403

آرشیو برچسب ها: دولت

حسن بیادی: اختلاف مجلس و دولت طبیعی است

یک فعال سیاسی گفت: موتور سیستم مدیریت اجرایی کشور خراب است، مثل این می ماند که موتور یک یخچال خراب باشد، نتیجه آن می شود که هر غذایی داخل آن بگذارند خراب می گردد؛ پس برای حل مشکل کشور باید موتور سیستم اجرایی کشور را تعمیر اساسی کرد . از …

ادامه پست »