آسان نیوز

سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه سپتامبر 2023 کاهش یافت

5464564564566 - سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه سپتامبر 2023 کاهش یافت

طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه سپتامبر 2023 به 11.66 مگابیت بر ثانیه رسیده است. این سرعت نسبت به ماه آگوست 2023 که 11.92 مگابیت بر ثانیه بود، کاهش یافته است.

همچنین، رتبه ایران در زمینه سرعت اینترنت ثابت در دنیا نیز از 152 به 153 کاهش یافته است.

این کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران در حالی است که میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان در ماه سپتامبر 2023 نسبت به ماه آگوست 2023 افزایش یافته است.

در حال حاضر، هنگ‌کنگ سریع‌ترین اینترنت ثابت جهان را با میانگین سرعت 265.17 مگابیت بر ثانیه دارد.

خروج از نسخه موبایل